דרך הטניס: ההסתדרות 49

30 ₪

30 ₪ ביום ו-40 ₪ בלילה לשעה. לאחר כל 50 הזמנות תתבצע הגרלה על מחבט טניס בשווי 250 ₪