top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

יו"רית ועדת אירועים ופרויקטים:

פרטים ליצירת קשר

Ekisy2011@gmail.com

יו"רית ועדת אירועים ופרויקטים:

שני קצב

כיתה י'

תיכון אביב

אודות התפקיד:

ועדת אירועים ופרויקטים אחראית לקיים אירועים לבני ובנות הנוער ולפעול בנושאים הקשורים אליהם. בנוסף, אחראית הועדה על אירועים פנימיים של המועצה. על יו"ר הועדה לפקח ביד רמה על כל הנעשה למען הנוער.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: הרגשתי (ואני עדיין מרגישה) שהוא מאד משמעותי למועצה ולנוער ושאני בתור עצמי יכולה להפיק בו את המיטב. עם גודל התפקיד ככה באה האחריות , אני יודעת שאני רוצה לעשות וליצור דברים למען הנוער ועם תפקיד זה אני יכולה לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.

שלושה דברים על עצמי: אני אוהבת לצלם, אני מדריכה בצופים, אני דבקה במטרה

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page