top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מזכ"לית ועדת אירועים ופרויקטים:

פרטים ליצירת קשר

Yahelnp@gmail.com

מזכ"לית ועדת אירועים ופרויקטים:

יהל נחום פרץ

כיתה ט'

חטיבת הביניים אלון

אודות התפקיד:

מזכ"ל הוועדה אחראי על אישורי ההגעה לפגישות הוועדה, על כתיבת פרוטוקולים בפגישות, על העברת הודעות, עדכונים ושינויים, הקשורים לוועדה. עליו להיות בקשר עם מזכ"ל המועצה, ולהעביר הודעות חשובות ופרוטוקולים מהוועדה.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: אני בוועדת אירועים ופרוייקטים, ורציתי להשפיע

שלושה דברים על עצמי: אני אלרגית לאספרטיים (ממתיק מלאכותי), אני רוצה להתקבל לפנימייה צבאית, יש לי קרבה לסלבס

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page