top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

נציגה מחוזית:

פרטים ליצירת קשר

Avivbrener@gmail.com

נציגה מחוזית:

אביב ברנר

כיתה ז'

חטיבת הביניים אלון

אודות התפקיד:

הנציג המחוזי מייצג את מועצת הנוער העירונית במועצת הנוער המחוזית. הוא אחראי ליידע את נציגי המועצה העירונית על פרוייקטים מחוזיים, ולעדכן את המועצה המחוזית בפרוייקטים עירוניים גדולים. עליו לדאוג לקשר רציף בין המועצה העירונית למועצה המחוזית.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: רציתי להשפיע, לתת ולעזור לבני ולבנות הנוער

שלושה דברים על עצמי: אני בצופים ובכנפיים של קרמבו, אני מאוד אוהבת לעזור ולהתנדב למען הקהילה, אני משקיעה בכל הדברים שאני עושה.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page