top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

סיו"רית ועדת דוברות ופרסום:

פרטים ליצירת קשר

Yahel.yamin@gmail.com

סיו"רית ועדת דוברות ופרסום:

יהל ימין

כיתה ז'

בית החינוך אמי"ת רננים

אודות התפקיד:

סגן יו"ר הוועדה משמש כיד ימינו של היו"ר. מחליף אותו בפגישות אליהן הוא לא יכול להגיע, ולאורך העבודה הרציפה הוא עוזר לו בניהול הוועדה, בביצוע משימות הקשורות לתפקיד ועוד.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: זאת השנה הראשונה שלי במועצה ורציתי לעשות משהו משמעותי אבל גם ללמוד מה צריך לעשות.

שלושה דברים על עצמי: אני בבני עקיבא, אוהבת לצייר ותיאטרון

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page