לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

מזכירות 2018-2019

יו"רית המועצה

מרים וניש

כיתה י"ב

בית החינוך אמי"ת רננים

יו"רית המועצה

מזכ"לית ונציגה מחוזית

אביב ברנר

כיתה ח'

חטיבת אלון

מזכ"לית ונציגה מחוזית

יושב ראש ועדת אתיקה ומשפט

דניאל גולד

כיתה י"ב

תיכון אוסטרובסקי

יושב ראש ועדת אתיקה ומשפט

סיו"רית המועצה

ירדן אור אל

י"א

תיכון אוסטרובסקי

סיו"רית המועצה

יו"רית ועדת דוברות ופרסום

ליאן אראל

כיתה ט'

חטיבת יונתן

יו"רית ועדת דוברות ופרסום

יו"ר ועדת אירועים ופרויקטים

אלון לניאדו

כיתה י'

תיכון מטרו ווסט

יו"ר ועדת אירועים ופרויקטים
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png