top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2018-2019

יושב ראש ועדת אתיקה ומשפט

פרטים ליצירת קשר

Dgmonster4@gmail.com

יושב ראש ועדת אתיקה ומשפט

דניאל גולד

כיתה י"ב

תיכון אוסטרובסקי

אודות התפקיד:

ועדה אתית משפטית אחראית על ההליכים והפעולות הקשורות לחוק ואתיקה במועצה. על הוועדה לדאוג לשמירה על הסדר במועצה ולאכוף את תקנון המועצה המחוזית. בנוסף, הוועדה אחראית לשמור על קיום זכויות וחובות התלמיד והנער העובד.

 

אודות:

זו השנה השישית והאחרונה שלי במועצה ובתור אחד שעשה כמעט כל תפקיד אפשרי בוועדה אני מאמין שאני יכול להמשיך לעזור לנוער בכול נושאי זכויות הנוער בין אם בזכויות התלמיד בזכויות עובדים ועוד

שלושה דברים על עצמי: אני אוהב לעזור ולהתנדב- אני נמצא בשלוש התנדבויות ברעננה, שביניהם מועצת הנוער העירונית, אני אוהב מאוד את המועצה ואת הוועדה ומתמקד בעיקר בנושא זכויות התלמיד וכל דבר שקשור לנוער, חשוב לי שהנוער יקבל את כל שמגיע לו- אני רכז תיכון אוסטרובסקי ואחראי שלא יופרו זכויות התלמיד וזכויות העובד.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page