top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

אודות מועצת הנוער העירונית- חשוב לדעת!


אודות מועצת הנוער העירונית רעננה

מועצת הנוער העירונית ​הינה גוף דמוקרטי, המרכז נציגויות של בני ובנות נוער מכיתה ז' עד י"ב מבתי הספר השונים, מגופי מנהיגות הנוער ומתנועות הנוער בעיר. המועצה העירונית היא חלק מגלגל המועצות, כאשר לפניה ישנה מועצת התלמידים הבית ספרית ומעליה מועצת הנוער המחוזית (מחוז מרכז) ומועצת הנוער הארצית.


מליאת מועצת הנוער העירונית

החברים במועצה הם נציגי ונציגות הנוער בעיר, ופעילים המעוניינים לקחת חלק בפעילויות

המועצה. המועצה מנוהלת על ידי בני ובנות נוער ופועלת למענם​. בעלי התפקידים במועצה נבחרים/ות באופן דמוקרטי מבין חברי המועצה ועל ידם. מועצת הנוער העירונית ​שמה לה למטרה לדאוג לצורכי הנוער בעיר ולהעלותם על סדר היום. בשיתוף המחלקה לנוער וצעירים, מועצת הנוער הוגה פרוייקטים ואירועים שונים וחושבת כיצד לענות על צורכי הנוער במגוון תחומים, לאורך כל השנה. מספר פרויקטים של המועצה הפכו למסורת, והם כבר חלק מהווית הנוער הרענני:

 • יום השואה הבינלאומי

 • אירועי יום העצמאות

 • יריד תעסוקה

 • מסיבת פורים

 • נוער לנוער

 • משתה פורים

 • איסוף חבילות מזון לראש השנה ולפסח

 • מליאת נשים משפיעות

 • הדלקת נרות עם שורדי שואה

 • השתלבות בועדות העירייה

בחירת בעלי תפקידים במועצה העירונית

בעלי תפקידים אלה ייבחרו בבחירות פנימיות בתוך המועצה, שתקיימנה כבר בישיבתה הראשונה. קבוצת בעלי תפקידים זו תיקרא "מזכירות" והיא הגוף שינהל את ענייני המועצה באופן יום יומי. עם זאת, יש להדגיש שהמזכירות כפופה למליאה ולהחלטותיה, וצריכה לעדכן את המליאה בכל פעולה שלה.


סמכויות וחובות בעלי התפקידים

יו"ר- היו"ר (יושב ראש) מוביל ומנהיג את המועצה. היו"ר מכין ומנהל את המליאות השבועיות בהן חברי המועצה עובדים על המטלות השונות. על היו"ר לעמוד בקשר עם העירייה ולהיות קשוב לצורכי הנוער.

סגן וממלא מקום יו"ר- סגן היו"ר משמש כממלא מקום יו"ר המועצה. במהלך השנה, משמש סגן היו"ר כיד ימינו בכל נושא. מתפקידו של סגן היו"ר לפקח על עבודתו של המזכ"ל.

מזכ"ל- המזכ"ל (מזכיר כללי) משמש כיד ימינם של המנחה והיו"ר כאחד. כל העדכונים, ההודעות והשינויים בנושא המועצה עוברים קודם כל דרך המזכ"ל, וממנו לחברי המועצה.

מבקר- המבקר צריך לכתוב אחת לחודשיים דו"ח ביקורת אובייקטיבי על התנהלות המועצה כולה וחברי המזכירות בפרט. המבקר יהיה בעל ותק במועצה של שנה לכל הפחות.

דובר ויו"ר ועדת דוברות ופרסום- הדובר מייצג ומשווק את המועצה כלפי חוץ. על הדובר להיות בעל כושר התבטאות בכתב ובעל פה על מנת שיוכל לפרסם את אירועי המועצה באופן מיטבי בכל ערוצי התקשורת השונים.

יו"ר ועדת אירועים ופרויקטים- ועדת אירועים ופרויקטים אחראית לקיים אירועים לבני ובנות הנוער ולפעול בנושאים הקשורים אליהם. בנוסף, אחראית הועדה על אירועים פנימיים של המועצה. על יו"ר הועדה לפקח ביד רמה על כל הנעשה למען הנוער.

יו"ר ועדת אתיקה ומשפט- ועדה אתית משפטית אחראית על ההליכים והפעולות הקשורות לחוק ואתיקה במועצה. על הוועדה לדאוג לשמירה על הסדר במועצה ולאכוף את תקנון המועצה המחוזית. בנוסף, הוועדה אחראית לשמור על קיום זכויות וחובות התלמיד והעובד.

תגובות


 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page