top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

הועידה הארצית לשנת 2018


ביום רביעי (9.5), התקיימה הוועידה הארצית של מועצות התלמידים והנוער לשנת 2018 תשע"ח בסימן "חלוציות נוער במאה ה-21".

ועידת מועצות התלמידים והנוער היא הכינוס הדמוקרטי העליון של מועצות התלמידים והנוער במדינת ישראל ובה מתקבלות החלטות לטווח ארוך. הוועידה היא הפורום היציג הרחב ביותר של הנוער בישראל והיא שיא של פעילות חינוכית שנעשית לאורך השנה במועצה הארצית ובמועצות המחוזיות, הרשותיות והבית ספריות. הוועידה מתווה את חזון המועצות ואת קווי היסוד לפעילותן לשנה הקרובה, והחלטותיה מחייבות את כלל הנוער שאותו היא מייצגת. בוועידה משתתפים כ-700 צירים מכל הארץ, הנבחרים משבעת המחוזות בהליך דמוקרטי.


ועידת מועצות התלמידים והנוער 2018

בוועידה, שמתכנסת אחת לשנה ייצגו אותנו בשנה זו ארבעה נציגים:

אריאל קראוס, מבקר המועצה המחוזית, מתיכון מטרווסט.

עודד בלייברג, נציג מחוזי, מתיכון אוסטרובסקי.

גבריאל וניש, מזכ"לית ועדת דוברות ופרסום מאמי"ת רננים.

יהל ימין, סיו"רית ועדת דוברות ופרסום מאמי"ת רננים.

בוועידה השתתפו, נוסף על בני ובנות הנוער הרבים שר החינוך מר נפתלי בנט, מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב, יו"ר מרכז השלטון המקומי מר חיים ביבס, כלת פרס ישראל למפעל חיים הגברת מרים פרץ, הרמטכ"ל ה-20 רא"ל(במיל') בני גנץ, חה"כ יפעת שאשא ביטון ועוד ועוד.

מזל טוב למנחה של המדינה

מנחת מועצת הנוער העירונית, גב' עדי פרילינג אנקורי קיבלה את אות "המנחה של המדינה" שמוענק זו השנה הראשונה על ידי עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית). זאת על פעילותה הרבה כמנחת המועצה העירונית ולמען הנוער ברעננה.


האות מוקיר ומביע תמיכה במעמד מנחי מועצות תלמידים ונוער תקינות, האות מיועד למנחי מועצות תלמידים ונוער המצטיינים בעבודתם ומהווים דוגמה אישית לנציגי הנוער בולטים בשליחותם ובעשייה למען מנהיגות הנוער ונמצאים בקשר עם גלגל המועצות ובוגרי המועצה.


אלופה!

Comments


  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page