top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

מועצת הנוער העירונית הינה גוף דמוקרטי, המרכז נציגויות של בני ובנות נוער מכיתה ז' עד י"ב מבתי הספר השונים, מגופי מנהיגות הנוער ומתנועות הנוער בעיר. המועצה העירונית היא חלק מגלגל המועצות, כאשר לפניה ישנה מועצת התלמידים הבית ספרית ומעליה מועצת הנוער המחוזית (מחוז מרכז) ומועצת הנוער הארצית. החברים במועצה הם נציגי ונציגות הנוער בעיר, ופעילים המעוניינים לקחת חלק בפעילויות המועצה. המועצה מנוהלת על ידי בני ובנות נוער ופועלת למענם. בעלי התפקידים במועצה נבחרים/ות באופן דמוקרטי מבין חברי המועצה ועל ידם. מועצת הנוער העירונית שמה לה למטרה לדאוג לצורכי הנוער בעיר ולהעלותם על סדר היום.

 

בשיתוף המחלקה לנוער וצעירים, מועצת הנוער הוגה פרוייקטים ואירועים שונים וחושבת כיצד לענות על צורכי הנוער במגוון תחומים, לאורך כל השנה. מספר פרויקטים של המועצה הפכו למסורת, והם כבר חלק מהווית הנוער הרענני:

 • יום השואה הבינלאומי

 • אירועי יום העצמאות

 • יריד תעסוקה

 • מסיבת פורים

 • נוער לנוער

 • כרטיס נוער

 • אירועי קיץ

 • משתה פורים

 • איסוף חבילות מזון לראש השנה ולפסח

 • מליאת נשים משפיעות

 • הדלקת נרות עם שורדי שואה

 • השתלבות בועדות העירייה

חזון ומטרות

השרשת התפיסה לפיה בני ובנות הנוער הם חלק מהותי בתרבות העיר, במסורות ובפעילויות השונות שהיא מנהיגה.

אנו נפעל לחיזוק הנוער בפני פורומים של קובעי החלטות (העירייה, הנהלות מקומות בילוי ושירותים הניתנים לנוער, וכיו"ב), תוך ייצוג שלו.

מועצת הנוער העירונית תהיה מורכבת מנציגים לכל אורך קשת הגילים, מכל בתי הספר, גופי ההתנדבות, ותנועות הנוער, מהמגזרים והמגדרים השונים.

חברי המועצה יובילו אירועים ופרוייקטים לטובת הנוער, תוך הפניית אוזן קשבת לצורכיו, רצונותיו, ובקשותיו.

"אירועי קיץ - "עושים רוח
הדלקת נרות חנוכה עם שורדי שואה
כרטיס נוער
חבילות לשורדי שואה לראש השנה
יריד תעסוקה
במת יום העצמאות
השתלבות בוועדות העירייה
מסיבת פורים
משתה פורים לשורדי שואה
נוער לנוער" - הגשמת משאלות"
יום השואה הבינלאומי
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page