אסקייפ רום

אסקייפ רום

בחופשת הפסח, המועצה הפעילה במרכז הנוער העירוני "אסקייפ רום" בנושא "יציאת מצרים". ה"אסקייפ רום" נחל הצלחה רבה והגיעו אליו עשרות בני נוער.