במת יום העצמאות

במת יום העצמאות
במת יום העצמאות
במת יום העצמאות

בכל שנה, מועצת הנוער שותפה בהפצת סקר ובו בני ובנות הנוער בוחרים את האמנים שבהופעתם בבמת הנוער והצעירים הם מעוניינים לצפות, מחלקת הנוער והצעירים של עיריית רעננה. לאחר אירועי יום העצמאות המגוונים, המועצה אחראית גם על העברת סקר משוב ממנו מופקים לקחים לשנה הבאה.