top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2021-2022

דוברת ויו"ר ועדת דוברות

פרטים ליצירת קשר

ella.talshir3@gmail.com

דוברת ויו"ר ועדת דוברות

אלה טלשיר

ז'

חטיבת השרון

אודות התפקיד:

הדובר מייצג ומשווק את המועצה כלפי חוץ. על הדובר להיות בעל כושר התבטאות בכתב ובעל פה על מנת שיוכל לפרסם את אירועי המועצה באופן מיטבי בכל ערוצי התקשורת השונים. על הדובר לתפעל את הרשתות החברתיות של המועצה, לנסח מסמכים רשמיים בשמה ולהכין הודעות להפצה, לקראת אירועים קרובים.

 

אודות:

חשוב לי כמה לפעול למען בני הנוער בעיר כמה שאפשר. להיות דוברת זה אומר מבחינתי להיות הקול של הנוער בעיר ושעליי להשמיע את הקול הזה בכל פורום אפשרי.
אני מאמינה שעם דוברות חזקה למועצת הנוער נוכל להרים את המועצה למקום הראוי לה.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page