מועצת הנוער העירונית נפרדת מנציגיה הבוגרים


מועצת הנוער העירונית נפרדת מנציגיה הבוגרים, ומאחלת להם בהצלחה בהמשך דרכם! נציגי המועצה, אשר סיימו את לימודיהם בכיתה י"ב, עוזבים אותה בתום שנים משמעותיות של תרומה לקהילה. עתה, פניהם קדימה- לעבר שנות שירות, מכינות קדם צבאיות וכן שירות צבאי בצה"ל. בין המסיימים, יו"ר המועצה בשנתיים האחרונות, גל פביאן, ונציגים נוספים ממזכירות המועצה המורחבת. עד לבחירות בתחילת שנת הלימודים הבאה, תחליף את היו"ר בתפקידו מרים וניש, שנבחרה באופן דמוקרטי להיות מ"מ היו"ר. אני סמוכים ובטוחים כי בוגרינו ימשיכו להוביל את החברה הישראלית במגוון דרכים, ויודעים כי יעשו חיל בכל אשר יפנו.


#נציגיהמועצה #גלפביאן #מריםוניש

מועצת הנוער העירונית רעננה

כתובת

החייל 48, מרכז הנוער העירוני