top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

יו"רית ועדה אתית משפטית:

פרטים ליצירת קשר

Noahadar2004@gmail.com

יו"רית ועדה אתית משפטית:

נועה הדר

כיתה ט'

חטיבת הביניים אלון

אודות התפקיד:

ועדה אתית משפטית אחראית על ההליכים והפעולות הקשורות לחוק ואתיקה במועצה. על הוועדה לדאוג לשמירה על הסדר במועצה ולאכוף את תקנון המועצה המחוזית. בנוסף, הוועדה אחראית לשמור על קיום זכויות וחובות התלמיד והנער העובד.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: התעניינתי בדברים שעושים בתפקיד זה וחשבתי שאצליח בתפקיד בעזרת הכישורים שלי

שלושה דברים על עצמי: אני בצופים כבר 5 שנים, אני בכיתה מדעית, זו השנה הראשונה שלי במועצת הנוער

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page