מזכירות 2017-2018

יו"ר המועצה:

כיתה י'ב

יו"ר המועצה:

גל פביאן

תיכון מור מטרווסט

מזכ"לית המועצה:

כיתה ט'

מזכ"לית המועצה:

שיראל שירי פאייר

חטיבת הביניים אלון

יו"רית ועדה אתית משפטית:

כיתה ט'

יו"רית ועדה אתית משפטית:

נועה הדר

חטיבת הביניים אלון

מבקר המועצה:

כיתה י'

מבקר המועצה:

יהב וולושין

תיכון מור מטרווסט

נציג מחוזי:

כיתה י'

נציג מחוזי:

אריאל קראוס

תיכון מור מטרווסט

מבקר ועדת דוברות ופרסום:

כיתה י'ב

מבקר ועדת דוברות ופרסום:

יוני כהן

קריית החינוך אמי"ת כפר בתיה - הנתיב לחברה ומשפט

מ"מ נציג מחוזי:

כיתה י'

מ"מ נציג מחוזי:

אריאל אגמון

תיכון מור מטרווסט

מ"מ נציג מחוזי:

כיתה ח'

מ"מ נציג מחוזי:

דורין אביטן

חטיבת הביניים רימון

סיו"ר ועדה אתית משפטית:

כיתה י'א

סיו"ר ועדה אתית משפטית:

דניאל גולד

תיכון אוסטרובסקי

מבקר ועדה אתית משפטית:

כיתה ט'

מבקר ועדה אתית משפטית:

אייל פלדמן

חטיבת הביניים השרון

מזכ"לית ועדת אירועים ופרויקטים:

כיתה ט'

מזכ"לית ועדת אירועים ופרויקטים:

יהל נחום פרץ

חטיבת הביניים אלון

סיו"רית המועצה:

כיתה י'א

סיו"רית המועצה:

מרים וניש

בית החינוך אמי"ת רננים

יו"רית ועדת דוברות ופרסום:

כיתה י'

יו"רית ועדת דוברות ופרסום:

ירדן אור אל

תיכון אוסטרובסקי

יו"רית ועדת אירועים ופרויקטים:

כיתה י'

יו"רית ועדת אירועים ופרויקטים:

שני קצב

תיכון אביב

נציג מחוזי:

כיתה י'

נציג מחוזי:

עודד בלייברג

תיכון אוסטרובסקי

מזכ"לית ועדת דוברות ופרסום:

כיתה ז'

מזכ"לית ועדת דוברות ופרסום:

גבריאל וניש

בית החינוך אמי"ת רננים

נציגה מחוזית:

כיתה ז'

נציגה מחוזית:

אביב ברנר

חטיבת הביניים אלון

נציג מחוזי:

כיתה י'

נציג מחוזי:

יניב כהן

קריית החינוך אמי"ת כפר בתיה - הנתיב המדעי טכנולוגי

סיו"רית ועדת דוברות ופרסום:

כיתה ז'

סיו"רית ועדת דוברות ופרסום:

יהל ימין

בית החינוך אמי"ת רננים

מזכ"ל ועדה אתית משפטית:

כיתה י'

מזכ"ל ועדה אתית משפטית:

יוחאי שטראוס

קריית החינוך אמי"ת כפר בתיה - הנתיב המדעי טכנולוגי

סיו"רית ועדת אירועים ופרויקטים:

כיתה י'

סיו"רית ועדת אירועים ופרויקטים:

ספיר יובילר

קריית החינוך אמי"ת רננים

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

מועצת הנוער העירונית רעננה

כתובת

החייל 48, מרכז הנוער העירוני