top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מבקר המועצה:

פרטים ליצירת קשר

Yahav.voloshin@gmail.com

מבקר המועצה:

יהב וולושין

כיתה י'

תיכון מור מטרווסט

אודות התפקיד:

המבקר אחראי לפקח על התנהלותה התקינה של המועצה. עליו לכתוב אחת לחודשיים דו"ח ביקורת אובייקטיבי על התנהלות המועצה כולה וחברי המזכירות בפרט. המבקר יהיה בעל ותק במועצה של שנה לכל הפחות.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: התמודדתי לתפקיד כי חשבתי שהוא חשוב למועצה ומצאתי אותו מעניין

שלושה דברים על עצמי: אני אוהב לשחק במחשב, לקרוא מנגות (קומיקס יפני) ועברתי לרעננה לקראת כיתה ז'

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page