top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מבקר ועדה אתית משפטית:

פרטים ליצירת קשר

Eyalfb12@gmail.com

מבקר ועדה אתית משפטית:

אייל פלדמן

כיתה ט'

חטיבת הביניים השרון

אודות התפקיד:

אחראי על פיקוח על התנהלותה התקינה של הוועדה. על מבקר הוועדה לכתוב אחת לחודשיים, יחד עם מבקר המועצה, דו"ח ביקורת מקיף ואובייקטיבי, שיכלול התייחסות לוועדה שהוא חבר בה. מבקרי הוועדות מרכיבים את ועדת הביקורת, שבראשה עומד מבקר המועצה.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: היה לי חשוב ועדיין חשוב לי שהוועדה תתפקד כמו שצריך, כדי שנוכל לעבוד ולהגיע להישגים.

שלושה דברים על עצמי: אני מדבר ספרדית, אני רפורמי, ואף פעם לא הייתי באילת.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page