top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מבקר ועדת דוברות ופרסום:

פרטים ליצירת קשר

Yonishishi@gmail.com

מבקר ועדת דוברות ופרסום:

יוני כהן

כיתה י'ב

קריית החינוך אמי"ת כפר בתיה - הנתיב לחברה ומשפט

אודות התפקיד:

אחראי על פיקוח על התנהלותה התקינה של הוועדה. על מבקר הוועדה לכתוב אחת לחודשיים, יחד עם מבקר המועצה, דו"ח ביקורת מקיף ואובייקטיבי, שיכלול התייחסות לוועדה שהוא חבר בה. מבקרי הוועדות מרכיבים את ועדת הביקורת, שבראשה עומד מבקר המועצה.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: אני בוועדת דוברות ופרסום ורציתי לדאוג להתנהלותה התקינה

שלושה דברים על עצמי: עברתי טסט ראשון עם 19 שיעורים, לכלבה שלי קוראים מישל על שם מישל אובמה, בעברי ניגנתי על סקסופון

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page