top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מזכ"לית המועצה:

פרטים ליצירת קשר

Shirel2653@gmail.com

מזכ"לית המועצה:

שיראל שירי פאייר

כיתה ט'

חטיבת הביניים אלון

אודות התפקיד:

המזכ"ל (מזכיר כללי) משמש כיד ימינם של המנחה והיו"ר כאחד. כל העדכונים, ההודעות והשינויים בנושא המועצה עוברים קודם כל דרך המזכ"ל, וממנו לחברי המועצה. המזכ"ל אחראי על כתיבת פרוטוקולים במליאות המועצה אחת לשבוע, ועל פרסומם עד המליאה הבאה. עליו גם לנהל מעקב אחר הגעת נציגי המועצה למליאות.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: כי דרכו אוכל לשנות יותר ולהשפיע יותר במועצה

שלושה דברים על עצמי: אני פמיניסטית, אוהבת לצייר ולדבר

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page