top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מזכ"לית ועדת דוברות ופרסום:

פרטים ליצירת קשר

Gabriella.vaniche@gmail.com

מזכ"לית ועדת דוברות ופרסום:

גבריאל וניש

כיתה ז'

בית החינוך אמי"ת רננים

אודות התפקיד:

מזכ"ל הוועדה אחראי על אישורי ההגעה לפגישות הוועדה, על כתיבת פרוטוקולים בפגישות, על העברת הודעות, עדכונים ושינויים, הקשורים לוועדה. עליו להיות בקשר עם מזכ"ל המועצה, ולהעביר הודעות חשובות ופרוטוקולים מהוועדה.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: רציתי לעשות משהו בנוסף ...

שלושה דברים על עצמי: אני דור שלישי במועצה (אחותי מרים היא סגנית היו"ר, ואחותי שרה הייתה היו"ר לפני חמש שנים), אני דוברת צרפתית, אוהבת לדבר מול קהל (ובמיוחד דרמה).

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page