top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

מזכ"ל ועדה אתית משפטית:

פרטים ליצירת קשר

0huhu0@gmail.com

מזכ"ל ועדה אתית משפטית:

יוחאי שטראוס

כיתה י'

קריית החינוך אמי"ת כפר בתיה - הנתיב המדעי טכנולוגי

אודות התפקיד:

מזכ"ל הוועדה אחראי על אישורי ההגעה לפגישות הוועדה, על כתיבת פרוטוקולים בפגישות, על העברת הודעות, עדכונים ושינויים, הקשורים לוועדה. עליו להיות בקשר עם מזכ"ל המועצה, ולהעביר הודעות חשובות ופרוטוקולים מהוועדה.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: אני בוועדה האתית משפטית ורציתי לעזור כמה שאפשר

שלושה דברים על עצמי: אני גבוה, אני משחק כדורסל, ואני אוהב לשמוח

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page