top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

סיו"רית המועצה:

פרטים ליצירת קשר

Myriam.vaniche@gmail.com

סיו"רית המועצה:

מרים וניש

כיתה י'א

בית החינוך אמי"ת רננים

אודות התפקיד:

סגן היו"ר משמש כממלא מקום יו"ר המועצה. במהלך השנה, משמש סגן היו"ר כיד ימינו בכל נושא. מתפקידו של סגן היו"ר לפקח על עבודתו של המזכ"ל.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: רציתי את התפקיד הזה כי הוא תפקיד רחב שאפשר לעזור בו בהרבה משימות ולא מחוייבים למשהו ספציפי וקבוע

שלושה דברים על עצמי: אני דוברת צרפתית, אני לומדת תקשורת באוניברסיטה הפתוחה, אני אוהבת פוליטיקה.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page