top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2017-2018

סיו"ר ועדה אתית משפטית:

פרטים ליצירת קשר

Dgmonster4@gmail.com

סיו"ר ועדה אתית משפטית:

דניאל גולד

כיתה י'א

תיכון אוסטרובסקי

אודות התפקיד:

סגן יו"ר הוועדה משמש כיד ימינו של היו"ר. מחליף אותו בפגישות אליהן הוא לא יכול להגיע, ולאורך העבודה הרציפה הוא עוזר לו בניהול הוועדה, בביצוע משימות הקשורות לתפקיד ועוד.

 

אודות:

למה בחרתי דווקא בתפקיד הזה: התמודדתי ליו"ר הוועדה האתית משפטית אך הפסדתי בבחירות. אני במועצה זו השנה החמישית ובוועדה האתית משפטית השנה השלישית. התמודדתי לתפקיד סגן יו"ר הוועדה כי רציתי לעזור ליו"ר הוועדה החדשה וגם להיות חלק בעשייה המרובה בוועדה.

שלושה דברים על עצמי: אני אוהב לעזור ולהתנדב- אני נמצא בשלוש התנדבויות ברעננה, שביניהם מועצת הנוער העירונית, אני אוהב מאוד את המועצה ואת הוועדה ומתמקד בעיקר בנושא זכויות התלמיד וכל דבר שקשור לנוער, חשוב לי שהנוער יקבל את כל שמגיע לו- אני רכז תיכון אוסטרובסקי ואחראי שלא יופרו זכויות התלמיד וזכויות העובד.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page