top of page
לוגו מועצת הנוער העירונית רעננה

חזרה

מזכירות 2018-2019

מזכ"לית ונציגה מחוזית

פרטים ליצירת קשר

avivbrener@gmail.com

מזכ"לית ונציגה מחוזית

אביב ברנר

כיתה ח'

חטיבת אלון

אודות התפקיד:

המזכ"ל (מזכיר כללי) משמש כיד ימינם של המנחה והיו"ר כאחד. כל העדכונים, ההודעות והשינויים בנושא המועצה עוברים קודם כל דרך המזכ"ל, וממנו לחברי המועצה. המזכ"ל אחראי על כתיבת פרוטוקולים במליאות המועצה אחת לשבוע, ועל פרסומם עד המליאה הבאה. עליו גם לנהל מעקב אחר הגעת נציגי המועצה למליאות.

 

אודות:

בחרתי בתפקיד הזה כי דרכו אני אוכל לשנות ולהשפיע יותר.

שלושה דברים על עצמי- אני יושבת ראש מועצת התלמידים בבית הספר, אני אוהבת לעזור ולהתנדב למען הקהילה, אני אוהבת לחפור חחח

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
111111111111111111111111no-bk.png
22222no-bk.png
bottom of page